Hakkımızda

DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ:

Kısa adı TOKAT ÇEKÜD olan Tokat Çevre ve Kültür Derneği çevre ve kültür değerlerimizi birlikte korumak ve yaşatmak erdemli gayesi etrafında buluşan ve çeşitli meslek gruplarından oluşan Çevre Gönüllüleri tarafından, 2005 yılında Tokat’ta kurulmuştur.

Her şey insan için diyerek yola çıkan TOKAT ÇEKÜD bu güne kadar Tokat’ta ağaçlandırma ve projeleri, doğa ve kültür gezileri konferanslar, paneller ve eğitim programları düzenlemiş ve destek sağlamıştır.

Çalışmalarını toplumsal faydaya dayandıran ve çevre dostu insan çağrısıyla yola çıkan TOKAT ÇEKÜD; projelerini halkın, gönüllü kuruluşların, kamu ve özel sektörün destek ve katılımı ile gerçekleştirmektedir.

TOKAT ÇEKÜD; radyo ve televizyon programları, gazete, dergi, internet siteleri, mail grupları ve sosyal medya aracılığıyla çevre sorunlarını ve çözüm önerilerini herkesle paylaşmaya, toplumsal bilincin yükselmesine özen göstermiştir.

TOKAT ÇEKÜD tarafından, çevre bilinci ve ağaç sevgisinin çocuklarımıza zamanında aşılanması ve öğretilmesi amacıyla, akademisyen ve uzman eğitimciler gözetiminde öğrencilere ve eğitimcilere çevre eğitimi verilmiştir.


MİSYONUMUZ (KURULUŞ AMACIMIZ)

Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla; sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dayanışma halinde, kritik-analitik düşünce yapısında, yüksek ahlak ve çevre bilincine sahip insanlardan meydana gelen bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak; çevre sorunlarına bilimsel verilerin, teknolojik gelişmelerin ve manevi dinamiklerin ışığında sağlıklı, uygulanabilir ve kalıcı çözüm önerileri üretmek.


VİZYONUMUZ (HEDEFLERİMİZ)

Doğa-insan arasında bozulan uyum ve dengenin yeniden kurulmasına, bunun olmazsa olmaz şartlarından biri olarak genel ahlaki değerlerin evrensel düzeyde yaygınlaştırılmasına, kamuoyu bilincinin yükseltilmesine çalışan; çevre sorunlarının tespiti ve çözümünde öncü, ilme ve teknolojiye açık, halkla bütünleşmiş, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, uluslararası düzeyde etkin bir kurum olmaktır.